Lakeuden Maanrakennus Oy

Laatua ja tehokkuutta ISO 9001 avulla

Laatujärjestelmäsertifikaatin avulla yritys voi osoittaa, että sen toiminnan tasoa seurataan säännöllisesti suhteessa standardin vaatimuksiin ja että sen toiminnan on todettu olevan standardin vaatimusten mukaista.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 9001 standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille kaikilla toimialoilla. ISO 9001:2015 –laatusertifikaatti täyttää ja täydentää RALA-sertifikaatin asettamat vaatimukset.

Lakeuden Maanrakennus Oy on laatujärjestelmäsertifioitu yritys

Lakeuden Maanrakennus Oy on laatujärjestelmä-sertifioitu yritys

Lakeuden Maanrakennus Oy:lle on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti jo vuodesta 2009 alkaen. Käytössämme oleva ISO 9001:2015 standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä sisältää laatukäsikirjan liitteineen.

Laadunhallintajärjestelmämme kattaa koko toimintamme ja se auditoidaan vuosittain riippumattoman asiantuntijan toimesta. Yrityksemme koko henkilökunta on sitoutunut noudattamaan laatujärjestelmää. Standardi velvoittaa tekemään työmme tehokkaasti ja turvallisesti, jotta pystymme täyttämään kaikki lopputuotteelle asetetut laatuvaatimukset.

"Laatujärjestelmäsertifikaatin avulla yritys voi osoittaa, että sen toiminnan tasoa seurataan säännöllisesti suhteessa standardin vaatimuksiin ja että sen toiminta on todettu standardin vaatimusten mukaiseksi."

Scroll to Top